• A-6 ~Control Units

    A-6 ~ Ohjausyksiköt

    Ohjausyksikkökokoonpano on järjestelmä, joka koostuu kahdesta tai useammasta säätösauvasta, jotka on sijoitettu paisuntasauman kautta laipasta laippaan, jotta putkiston liiallisesta liikkeestä aiheutuvat mahdolliset vahingot laajenemisliitokselle minimoidaan. Säätösauvakokoonpanot asetetaan liitoksen suurimpaan sallittuun laajenemiseen ja / tai supistumiseen ja ne absorboivat paisuntasaumassa muodostuneen staattisen paineen työntövoiman. Tällä tavalla käytettäessä ne ovat ylimääräinen turvallisuustekijä, minimoiden paisuntasauman mahdolliset vauriot ja mahdolliset vauriot laitteille. Ohjausyksiköt suojaavat nivelet riittävästi, mutta käyttäjän tulee olla varma, että putken laipan lujuus on riittävä kestämään kokonaisvoiman.